Een gerechtelijke procedure

Het verloop van een gerechtelijke procedure

Als uw factuur uiteindelijk na vele aanmaningen nog niet betaald is kunt u overwegen de zaak voor te leggen aan de rechter. Met een vonnis van de rechter in de hand kunt u namelijk eenvoudiger betaling afdwingen. Hoe gaat zo’n juridische procedure in z’n werk?

De procedure begint met een dagvaarding. In een dagvaarding staat (kort gezegd) wie u bent, van wie u geld krijgt en waarom. In een dagvaarding staat ook een eerste datum genoemd waarop de zaak door de rechter zal worden behandeld. Op die eerste behandeldatum kan uw tegenpartij schriftelijk of mondeling verweer voeren.

 

Uw tegenpartij voert geen verweer

Indien uw tegenpartij geen verweer voert bij de rechter wordt uw vordering bijna altijd volledig toegewezen. Uw tegenpartij moet naast uw facturen, renten en (incasso)kosten ook de kosten van de procedure betalen.

 

Uw tegenpartij voert wel verweer

Indien uw tegenpartij het niet eens is met uw vordering kan hij of zij dat aan de rechter laten weten. Eventueel kan uw tegenpartij meteen een tegenvordering op u indienen.

De rechter beslist vervolgens hoe de procedure verder zal gaan verlopen; mondeling of schriftelijk.

Bij een mondelinge behandeling ( dat heet een comparitie van partijen) bespreekt de kantonrechter met u en uw tegenpartij de vordering en zal er geprobeerd worden een schikking te treffen tussen u beiden. Indien dat niet lukt, omdat u er samen niet uitkomt,  dan beslist de rechter meteen hoe de procedure verder zal gaan verlopen. Eventueel geeft de rechter een van de partijen een bewijsopdracht.

Indien de rechter beslist dat er schriftelijk verder wordt geprocedeerd dan volgen enkele schriftelijke rondes waarin beide partijen over en weer moeten reageren op elkaars standpunten. Daarna zal de rechter een (tussen)uitspraak doen.

Indien uw vordering door de rechter volledig wordt toegewezen (u wint dus de rechtszaak) dan moet uw tegenpartij nagenoeg alle kosten betalen.
Verliest u de rechtszaak dan betaalt u de kosten van de procedure en vaak een bijdrage in de proceskosten van de tegenpartij.
Verliest u de rechtszaak en heeft de tegenpartij een tegenvordering ingediend die wordt toegewezen dan dient u die ook te betalen.

Een juridische procedure is, zeker als uw tegenpartij het niet eens is met uw vordering, een moeilijk, emotioneel en langdurig proces. Laat u daarbij goed adviseren en bijstaan.
Incassoplein verzorgt voor u graag het gehele juridische traject. Wilt u advies of meer informatie neem dan gerust contact met ons op.