Incassoplein voor het inschakelen van een deurwaarder in Tilburg

U heeft al verschillende pogingen gedaan uw debiteur tot betalen. Maar alle brieven, telefoontjes en huisbezoeken ten spijt, is er nog geen betaling ontvangen. Het kan dan verstandig zijn de rechter te vragen uitspraak te doen. U krijgt in dat geval een vonnis dat bij het nog altijd uitblijven van betaling ten uitvoer gelegd kan worden. Hiermee kan een deurwaarder bijvoorbeeld beslag op inkomsten of onroerend goed leggen en zo alsnog een betaling afdwingen. Voor het dagvaarden van uw debiteur en eventuele beslaglegging heeft u een deurwaarder nodig. Incassoplein staat u hierbij graag bij. Binnen ons uitgebreide netwerk leggen wij contact met een deurwaarder in Tilburg die daarmee de ambtelijke procedures op zich zal nemen.

Gespecialiseerd in procedures via een gerechtsdeurwaarder in Tilburg

Een gerechtsdeurwaarder is beëdigd door de Koning en is daarmee gerechtigd ambtelijke stukken, zoals een dagvaarding, aan betrokkenen uit te reiken. Zij werken vaak regionaal en daarom hebben we een uitgebreid netwerk aan deurwaarders in heel het land, maar ook in het buitenland. Wij zorgen ervoor dat de gerechtsdeurwaarder in Tilburg voor u wordt ingeschakeld. Wanneer uw debiteur geen verweer tijdens de rechtszitting voert, zal in de meeste gevallen uw vordering worden toegewezen. Uw debiteur wordt dan ook veroordeeld in de proceskosten. Twijfelt u of een debiteur verweer gaat voeren en of uw zaak haalbaar is? We adviseren u altijd, wat een slepende en ingewikkelde zaak kan voorkomen.

De overige diensten van ons incassobureau in Tilburg

Wij zijn uw spin in het web als het om het inschakelen van een deurwaarder in Tilburg gaat. Hierbij fungeren we als contactpersoon, maar begeleiden u ook tijdens het gehele traject. Ook voor het inschakelen van een deurwaarder elders in ons land, maar ook in het buitenland zit u goed bij ons. En aangezien voorkomen beter is dan genezen, kunt u ons ook inschakelen voor uw debiteurenbeheer en het incassoproces. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.