Beproefde tips om notoire wanbetalers aan te pakken

slapeloze nachten door wanbetalersWanbetalers bezorgen jou als ondernemer slapeloze nachten. De goede relatie met een klant of opdrachtgever staat op de tocht. Je liquiditeit of kredietwaardigheid staat onder druk. En de irritatie bereikt een kookpunt, omdat je recht hebt op je geld. Soms is een klant niet in staat om te betalen. En soms betaalt een debiteur willens en wetens niet. Deze zogenoemde notoire wanbetaler wordt niet warm of koud van telefonische of schriftelijke herinneringen en aanmaningen. Wat kun je  doen om deze groep wanbetalers aan te pakken? Wanbetalers aanpakken, hoe doe je dat? Graag zet ik 6 beproefde tips op een rij.

 

Tip 1. Verdiep je met kredietinformatie in financiële risico’s

Staat elke klant of opdrachtgever waarmee je samenwerkt te boek als een wanbetaler? Nee, natuurlijk niet. Door de bank genomen is het een kleine minderheid die een slechte naam heeft. Heb je eenmaal deze naam, dan is het lastig om je sporen uit te wissen. Wees dus op je hoede, want een gewaarschuwd man telt voor twee. Verdiep je bij nieuwe klanten of grote transacties altijd in de financiële handel en wandel van een debiteur. Je kunt deze risico’s op verschillende manieren inventariseren. Vraag bij twijfel allereerst een kredietrapport aan. Incassoplein heeft hiervoor met Kredietkijker een krachtige tool in huis. Dankzij Kredietkijker krijgt u een actueel inzicht in mogelijke kredietrisico’s. Denk aan betalingservaringen, lopende kredieten of jaarcijfers. De aanschaf van een kredietrapport is een kleine investering met een grote impact.

 

Tip 2. Doorloop debiteurenbeheer volgens vast stappenplan

Geef op professionele wijze vorm en inhoud aan uw debiteurenbeheer. Daarmee geeft u een impuls aan uw professionaliteit. Een klant weet niet waar hij aan toe is als u de ene keer meteen een factuur opstuurt en de andere keer 3 weken wacht met factureren. Dat geldt ook voor herinneringen of aanmaningen. Kies ook voor debiteurenbeheer een vast schema van betalingstermijn en acties. Het vergt tijd en energie om debiteurenbeheer op deze wijze in te richten. Op termijn pluk je hier de vruchten van. Nog mooier is het als je alle acties kunt automatiseren. Kortom: professioneel debiteurenbeheer vraagt om capaciteit en prioriteit. Slaag je hier niet in? Besteed debiteurenbeheer dan uit aan een professionele partner.

 

Tip 3. Waarborg dat je leveringsvoorwaarden en facturen tiptop in orde zijn

Een factuur is de officiële afronding van een transactie met een klant. Je verstuurt direct na een opdracht een factuur. Je klant betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn. Jammer genoeg is de praktijk weerbarstiger. Wanbetalers kunnen een incomplete factuur in een later stadium tegen je gebruiken. Ze trekken bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid in twijfel. Zorg er dus voor dat je factuur aan de wettelijk verplichte richtlijnen voldoen. Maak daar als ondernemer serieus werk van. Incassoplein vertelt je graag hoe een factuur eruit moet zien.  Waarborg ook dat je algemene voorwaarden op orde zijn. En vergeet niet om ze aan een klant te overhandigen, voordat de overeenkomst tot stand komt. Bijvoorbeeld als bijlage bij een offerte. Als je je voorwaarden als ‘mosterd na de maaltijd’ serveert, ben je te laat. Oh ja, laat de inhoud van je voorwaarden ook even checken door een jurist. Dat is wel zo veilig.

 

Tip 4. Leg een dossier aan van ondernomen acties

Is het factuurbedrag na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet bijgeschreven op je rekening? Neem dan geen afwachtende houding aan, maar kom direct in actie. Het is verstandig om bij de acties die je vervolgens onderneemt een vast schema voor debiteurenbeheer te volgen. Welke acties je ook onderneemt: leg een dossier aan van de telefoontjes die je voert en de herinneringen of aanmaningen die je schriftelijk of per mail verstuurt. Zet ook alle gemaakte afspraken en betalingsregelingen zwart op wit. Als je echt met een wanbetaler van doen hebt, vormt zo’n dossier een krachtig wapen (bewijslast) als je in een later stadium de vordering uit handen geeft aan de rechter.

 

Tip 5. Schakel een incassobureau in

Komt je debiteur nog steeds niet over de brug? Neem dan een incassobureau in de arm om de wanbetaler officieel in gebreke te stellen. Het is wel belangrijk dat je je debiteur van te voren mededeelt dat je een incassobureau inschakelt en dat alle bijkomende kosten voor de rekening van de wanbetaler zullen komen. Bij consumentenincasso is zo’n 14-dagenbrief verplicht. Als je met een notoire wanbetaler te maken hebt, blijft de kans klein dat hij of zij dankzij de bemiddeling van een incassobureau direct overgaat tot betaling. De gemiddelde debiteur kiest ongetwijfeld eieren voor zijn geld en maakt de openstaande factuur alsnog over. Incassoplein werkt volgens het principe ‘No pay, no cure’. Dat betekent dat we de alle bijkomende kosten op je debiteur verhalen.     

 

Tip 6. Dwing betaling af bij de rechter

Lukt het niet om via incasso de openstaande factuur en de bijkomende kosten op je klant te verhalen? In dat geval adviseert Incassoplein om een gerechtelijke incasso te starten. We stellen een dagvaarding op die we door de gerechtsdeurwaarder laten bezorgen. Een dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat je eist, de onderbouwing van de eis, de bewijzen waarover je beschikt en waarom je de debiteur voor de rechter daagt. Stelt de rechter je in het gelijk? Dan zijn alle gemaakte (on)kosten voor rekening van je klant. Incassoplein neemt wederom de deurwaarder in de arm om het uitgesproken vonnis te laten uitvoeren.

 

Wanbetalers aanpakken?

Betaalt je klant niet? Ga niet bij de pakken neerzitten. Kom direct in actie. Dien je vordering online in of bel (040) 241 10 36 om een afspraak te maken met incassospecialist Maarten Bijleveld.