Help, mijn klant betaalt niet! Wat nu?

incasso boter bij de visElke zelfstandig ondernemer krijgt er mee te maken: klanten die te laat of niet betalen. Onbetaalde facturen vreten tijd, geld en energie. Hoge uitstaande bedragen drukken flink op de liquiditeit van je bedrijf. Je moet zelf ook rekeningen en vaste laten betalen. Hanteer dus het principe ‘boter bij de vis’. Een betalingsafspraak is ook een afspraak. Denk dus niet te licht over klanten met een slechte betalingsmoraal.

Klanten overtuigen om te betalen

Wanbetalers bezorgen je kopzorgen en slapeloze nachten. Betalingsproblemen voorkómen? Hanteer consequent een schema voor debiteurenbeheer. Betalen je klanten nog steeds niet? Neem dan direct een incassobureau in de arm. Incassoplein is er in gespecialiseerd om klachten achter hun vodden aan te zitten en te overtuigen dat ze moeten betalen.

Stappenplan voor incasso

Je klant betaalt niet of weigert te betalen. Waarom lukt het Incassoplein wel om je klant over de streep te trekken? Ook voor incasso geldt nadrukkelijk: vreemde ogen dwingen. Een incassospecialist is gewend om met zachte dwang een klant te wijzen op zijn verplichtingen. Incassoplein hanteert hierbij een duidelijk stappenplan. Deze 5 stappen maken voor jou als opdrachtgever inzichtelijk hoe we werken als je klant niet betaalt.

Stap 1: Telefonisch contact met debiteur

Is de uiterste betalingstermijn van 14 of 30 dagen verstrekken? Als je direct een herinnering of aanmaning op de post doet, zet je onnodig veel druk op de ketel. Neem eerst telefonisch contact op met een goede of loyale klant. Incassoplein heeft de ervaring dat je als beller sneller je geld krijgt.

Stap 2: Afspreken deadline of betalingsregeling

De kans is groot dat je klant een aantal redenen of smoezen opsomt waarom hij niet betaalt. Voor Incassoplein is klanten nabellen geen welles/nietes-spelletje. De focus ligt vooral op het vervolg: we spreken een deadline voor de betaling af. Of we treffen een betalingsregeling om de kans op betalen te vergroten. Vanzelfsprekend bevestigen we deze afspraken per brief of per mail. Als een klant echt niet kan betalen – bijvoorbeeld omdat er een faillissement dreigt – nemen we tijdig contact op met de Belastingdienst voor een teruggave van de afgedragen omzetbelasting over de bewuste factuur.

Stap 3: Versturen herinnering en sommatie

Betaalt je klant de factuur niet, ondanks de afgesproken deadline of gemaakte betalingsregeling? In dat geval stuurt Incassoplein een herinnering. In deze zogenoemde 14-dagenbrief communiceren we duidelijk de uiterste betalingsdatum, stellen we incasso in het vooruitzicht als de klant in gebreke blijft en noemen we bij consumenten de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten die de klant moet betalen. Na het verstreken van deze termijn is een klant tevens verplicht om wettelijke rente (bij consumenten) of wettelijke handelsrente (bij bedrijven) te betalen.

Stap 4: Onderzoeken slagingskans juridische incasso

Stel dat een klant in gebreke blijft. Ondanks de betalingsafspraak, de betalingsregeling en de verstuurde herinneringen en sommaties. De kans bestaat dat je klant onvoldoende liquide middelen heeft om te kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Wellicht hangt er een faillissement boven zijn hoofd. Of misschien is hij met de noorderzon vertrokken. Soms is het een kansloze missie om een juridische procedure te starten. Als de kosten van een juridische incasso niet te verhalen zijn op je klant, moet je die zelf betalen. Incassoplein zoekt grondig uit wat de slagingskans van een juridische incasso is.

Stap 5: Betaling afdwingen bij de rechter

Zijn de openstaande factuur en de bijkomende kosten op je klant te verhalen? In dat geval adviseert Incassoplein om een gerechtelijke incasso te starten. We stellen een dagvaarding op die we door de gerechtsdeurwaarder laten bezorgen. Stelt de rechter je in het gelijk? Dan zijn alle gemaakte (on)kosten voor rekening van je klant. Incassoplein schakelt opnieuw de deurwaarder in om het uitgesproken vonnis te laten uitvoeren.

Klant betaalt niet? Neem Incassoplein in de arm!

Betaalt je klant niet? Ga niet met je handen in het haar zitten. Onderneem direct actie. Dien je vordering online in of bel (040) 241 10 36 om een afspraak te maken met incassospecialist Maarten Bijleveld.