Incasso aan consumenten? Verstuur een 14-dagenbrief 

14 dagenbriefDe Wet Incasso Kosten (WIK) is sinds 1 juni 2012 van kracht. Deze wet regelt de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten en geldt voor bedrijven die producten of diensten verkopen aan consumenten. De WIK bepaalt dat u als crediteur minimaal één schriftelijke aanmaning moet verzenden aan consumenten die de betalingstermijn overschrijden. Deze 14-dagenbrief beschrijft dat een consument 14 volle dagen de tijd krijgt om de hoofdsom te betalen, zonder extra kosten. De Hoge Raad bepaalde op 25 november 2016 dat deze termijn ingaat op de dag nadat de debiteur de 14-dagenbrief heeft ontvangen. 

Specifieke omschrijving betalingstermijn

Een incassobureau als Incassoplein maakt alleen aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten als de 14-dagenbrief volgens de juiste wettelijke richtlijnen is opgesteld. Het is wettelijk verplicht om de gestelde termijn te specificeren. Omschrijvingen als ‘binnen 14 dagen na heden’ of ’14 dagen na verzending van deze brief’ voldoen niet aan de wettelijke voorwaarden en zijn volgens de Hoge Raad misleidend. Sterker nog: een consument is niet verplicht om de buitengerechtelijke kosten te betalen als de omschrijving van de termijn in de 14-dagenbrief zo algemeen is. Een specifieke omschrijving is bijvoorbeeld: ‘binnen 14 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’.

Hoogte buitengerechtelijke incassokosten

Blijft een consument na deze periode in gebreke, dan brengt Incassoplein buitengerechtelijke incassokosten in rekening. De hoogte van dit bedrag is bij wet geregeld. Het is verplicht om de hoogte van dit bedrag in de 14-dagenbrief of WIK-brief te vermelden. Voor incasso’s tot een bedrag van €267,- rekent de WIK een wettelijk minimum van €40,- aan buitengerechtelijke incassokosten.  Is het bedrag van de factuur hoger, dan berekent Incassoplein een percentage over het meerbedrag.

De incassokosten worden als volgt over de hoofdsom berekend:

  • Over de volgende €2.500,- geldt een maximum van 15% aan incassokosten
  • Over de volgende €2.500,- geldt een maximum van 10% aan incassokosten
  • Over de volgende €5.000,- geldt een maximum van 5% worden aan incassokosten
  • Over de volgende €190.000,- geldt een maximum van 1% worden aan incassokosten
  • Over het bedrag boven de €200.000,- geldt een maximum van 0,5% aan incassokosten

In totaal mag Incassoplein maximaal een bedrag van €6.775,- aan buitengerechtelijke incassokosten berekenen.

Einde aan onduidelijkheid

De WIK en de recente uitspraak van de Hoge Raad maken een einde aan de onduidelijkheid over hoeveel incassohandelingen een crediteur moet verrichten. Bij transacties met consumenten is het voldoende om een 14-dagenbrief te versturen. Als een debiteur na 2 weken niet betaalt, mag je de buitengerechtelijke incassokosten heffen. Deze regeling geldt overigens alleen bij transacties met consumenten, niet bij transacties tussen bedrijven.

14-dagenbrief opstellen en versturen?

Levert je bedrijf producten of diensten aan consumenten? En betalen je debiteuren niet op tijd? Vergeet niet om een 14-dagenbrief te versturen. Incassoplein helpt je graag om de juiste tekst op papier te zetten, die voldoet aan de richtlijnen van de Wet Incasso Kosten en de recente uitspraak van de Hoge Raad. Interesse? Bel (040) 241 10 36 of mail om een afspraak te maken.