Stel stap voor stap schema Debiteurenbeheer op

Kiest u ervoor om debiteurenbeheer zelf handen en voeten te geven? Ga dan stapsgewijs te werk. Uiteraard geeft Incassoplein u graag tips om u hierbij op weg te helpen. Goed debiteurenbeheer begint met het opstellen van vaste ‘regels’. Wat onderneemt u bijvoorbeeld vanaf het moment dat u een factuur verzend? Een schema Debiteurenbeheer geeft stap voor stap aan welke acties op het programma staan.

Bij een vervaldatum van 30 dagen ziet zo’n schema er als volgt uit:

  • Dag 1: factuur verzonden
  • Dag 30: factuur vervallen
  • Dag 31: klant bellen, vragen naar betaling
  • Dag 38: betalingsherinnering sturen
  • Dag 45: laatste dringende telefoontje naar uw klant
  • Dag 50: 14 dagen brief/laatste sommatie
  • Dag 64: vordering naar incassobureau

Maakt u gebruik van een andere betalingstermijn? Of wilt u graag ondersteuning bij het opstellen van een specifiek schema voor uw bedrijf? De specialisten van Incassoplein staan u graag met raad en daad terzijde. Bel (040) 241 10 36 of mail voor een afspraak over een schema debiteurenbeheer.