Incassoplein voor het inschakelen van een deurwaarder in Weert

U heeft diverse pogingen ondernomen om een factuur van een klant betaald te krijgen. Ondanks alle inspanning is er geen betaling binnengekomen. Het kan dan verstandig zijn om uw vordering over te dragen aan een deurwaarder. Deze kan uw vordering aanhangig maken bij de rechtbank en met een gerechtelijke uitspraak alsnog betaling afdwingen. Incassoplein adviseert u graag over de haalbaarheid van deze procedure. Wilt u gerechtelijke stappen ondernemen, dan schakelen wij via ons netwerk een deurwaarder in Weert in.

Gespecialiseerd in procedures via een gerechtsdeurwaarder in Weert

De gerechtsdeurwaarder in Weert zal een dagvaarding aan uw debiteur uitbrengen. Hierin staat onder andere waarvoor hij of zij wordt gedagvaard en waar en wanneer de zitting is. Niet iedereen zal verweer tegen een vordering voeren, waardoor de rechter vrijwel altijd vonnis in uw voordeel wijst. Wordt er wel verweer gevoerd, dan zal de procedure langer verlopen. Als de debiteur tot betaling van uw vordering wordt veroordeeld, zal hij of zij ook de proceskosten moeten betalen. Wordt uw vordering afgewezen, dan draagt u zelf deze kosten. We adviseren u op voorhand dan ook altijd over de haalbaarheid van de procesgang.

De overige diensten van ons incassobureau in Weert

Is de debiteur veroordeeld tot betaling van uw vordering, maar wordt er alsnog niet betaald, dan kan de deurwaarder in Weert tot beslaglegging overgaan, bijvoorbeeld op inkomen, roerende of onroerende zaken. We doen alles in overleg met u en adviseren u ook over de vervolgstappen. Wist u dat we ook uw debiteurenbeheer kunnen overnemen? Hiermee verlaagt u het risico op achterstallige betalingen, waardoor u minder snel gerechtelijke stappen hoeft te ondernemen. Bent u nieuwsgierig naar wat we verder voor u kunnen doen? Neem gerust contact met ons op en we informeren u graag over onze dienstverlening.