Betalingstermijnen voortaan wettelijk vastgelegd

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden zijn per 16 maart 2013 wettelijk vastgelegd. Voor 16 maart was er enkel de algemene regel dat de betalingstermijn ‘niet onredelijk’ mag zijn. 

Betalingstermijn bedrijven onderling

Als u niets afspreekt of contractueel regelt, dan moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. U mag echter met uw klant een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen afspreken.

Alleen als kan worden aangetoond dat het voor geen van beide partijen (leverancier en afnemer) nadelig is, mag er een betalingstermijn van langer dan 60 dagen worden afgesproken. 

Bovendien mag u vanaf 16 maart 2013 minimaal € 40,= administratiekosten in rekening brengen per vervallen factuur. U hoeft uw klant hier niet eerst voor aan te manen.Let op: u mag deze kosten alleen in rekneing brengen aan uw zakelijke klant. Voor particulieren gelden andere regels. 

Betalingstermijn bedrijven en overheden

Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Van die termijn kan eigenlijk vrijwel niet afgeweken worden.