Gerechtelijke incasso: betaling afdwingen met vonnis van de rechter

Debiteur dagvaarden

Herinneringen, aanmaningen, telefoontjes en een bedrijfsbezoek hebben niet geholpen. Uw debiteur blijft in gebreke en weigert een openstaande factuur te betalen. Of hij is niet in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. In beide gevallen kunt u de rechter vragen om een uitspraak te doen. Een gerechtelijke procedure start met een dagvaarding van uw debiteur. Vanzelfsprekend neemt Incassoplein die voor zijn rekening als u de stap naar de rechter maakt. In deze dagvaarding staat wie u bent, van wie u geld krijgt en waarom en wanneer de rechter de zaak behandelt.   

Wel of geen verweer voeren

Uw debiteur heeft na het ontvangen van de dagvaarding twee mogelijkheden: wel of geen verweer voeren. Voert hij geen verweer, dan stelt de rechter u bijna altijd in het gelijk. Uw debiteur draait dan op voor: de factuur, wettelijke rente, incassokosten en procedurekosten. Voert de tegenpartij wel verweer, dan beslist de rechter of hij de zaak schriftelijk of mondeling wil afhandelen. Als u wint, dan betaalt uw debiteur alle gemaakte (on)kosten. Trekt u aan het kortste eind, dan betaalt u alle kosten zelf. Denk niet te licht over een  juridische procedure.  Vaak is die emotioneel en langdurig. Laat u daarom met  raad en daad bijstaan door Incassoplein.  

Beslaglegging

Als u de rechtszaak wint, dan schakelt Incassoplein onmiddellijk een deurwaarder in. Die zorgt ervoor dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. Dat betekent dat we beslag laten leggen op de bezittingen van uw niet-betalende klant. De kosten die de deurwaarder hiervoor maakt, komen in principe voor rekening van uw niet-betalende klant. Een enkele keer is dit niet mogelijk en moet u dit zelf betalen. Voordat een gerechtelijke invordering start, brengt Incassoplein u uitgebreid op de hoogte van procedures en bijkomende kosten.