Uw debiteur laten dagvaarden?

Herinneringen en aanmaningen versturen hebben niet het gewenste effect gehad. Zelfs telefoontjes en een bedrijfsbezoek hebben niet geholpen.  Uw debiteur wil niet betalen.

Of hij kan niet betalen. De volgende stap is de gang naar de rechter.  Met een vonnis van de rechter kunt u alsnog betaling afdwingen. 

Inhoud dagvaarding

Bij een gerechtelijke procedure dient u eerst uw debiteur te laten dagvaarden. In Nederland is alleen een gerechtsdeurwaarder wettelijk bevoegd om een dagvaarding uit te brengen.

In deze dagvaarding staat beschreven wie u bent, van wie en waarom u geld tegoed hebt en wanneer de rechter de zaak behandelt. 

Samenwerking Incassoplein en gerechtsdeurwaarder

Incassoplein werkt met een team van gerechtsdeurwaarders samen.  Wilt u voor een openstaande vordering de gang naar de rechter maken? Incassoplein schakelt graag voor u een gerechtsdeurwaarder in die de dagvaarding uitbrengt en in een later stadium zonodig ook beslag legt.