Beslag laten leggen op bezittingen debiteur?

Stapt u naar de rechter voor een openstaande vordering? En trekt u tijdens deze rechtszaak aan het langste eind?  In dat geval schakelt Incassoplein direct een gerechtsdeurwaarder in. In Nederland is immers alleen een gerechtsdeurwaarder wettelijk bevoegd om beslag te laten leggen op de bezittingen van uw niet-betalende klant.

Kosten beslaglegging

Uiteraard zijn met beslaglegging kosten gemoeid. Uw debiteur is degene die uiteindelijk opdraait voor deze kosten.  In sommige gevallen is dit niet mogelijk. U betaalt dan zelf deze kosten.  Een gerechtelijke procedure is vaak een emotioneel en langdurig proces. Voordat u deze stap zet, ontvangt u van Incassoplein uitgebreid informatie over procedures en bijkomende kosten.