Disclaimer

Incassoplein betracht bij de samenstelling van de inhoud van haar website en/of webpagina’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie van haar website -na verloop van tijd -verouderd is en/of niet meer correct is. Incassoplein is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van haar websites en/of webpagina’s en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Alle gegevens die op deze website vermeld staan kunnen zonder enige aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de lezer. Incassoplein kan geen enkele garantie geven m.b.t. de aard en de inhoud van de informatie op deze website en is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Incassopleim wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade t.g.v. toegang tot alsmede het gebruik van deze website uitdrukkelijk af. Daarnaast biedt Incassoplein geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van haar website. Verwijzingen of verbindingen naar andere websites en/of bronnen welke niet eigendom zijn van Incassoplein zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website.

Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan om de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd bestand, openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere vorm of wijze dan ook dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Incassoplein.